Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

 • Tabel punctaj final la concursul pentru ocuparea funcției de inspector clasa I – compartimentul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului (Adaugat la data 02.07.2024) Vizualizare
 • Tabel punctaj interviu la concursul pentru ocuparea funcției de inspector clasa I – compartimentul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului (Adaugat la data 02.07.2024) Vizualizare
 • Plan de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de inspector clasa I – compartimentul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului (Adaugat la data 02.07.2024) Vizualizare
 • Tabel punctaj probă scrisă pentru ocuparea funcției de inspector clasa I – compartimentul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului (Adaugat la data 02.07.2024) Vizualizare
 • Borderou punctaj probă scrisă pentru ocuparea funcției de inspector clasa I – compartimentul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului (Adaugat la data 02.07.2024) Vizualizare
 • Tabel din 25.06.2024 cuprizand rezultatele verificarii eligibilitatii candidatilor inscrisi la concurs Inspector clasa I grad profesional asistent compartiment cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului (Adaugat la data 25.06.2024) Vizualizare
 • Anunț nr. 2049 din 31.05.2024 privind concurs Inspector clasa I grad profesional asistent compartiment cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului Vizualizare
 • Raport final din 29.04.2024 al etapei de selecție dosare – concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție inspector clasa I gradul profesional asistent – compartiment buget-finanțe Vizualizare
 • Tabel din 29.04.2024 punctaj final obținut la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție inspector clasa I gradul profesional asistent – compartiment buget-finanțe Vizualizare
 • Tabel din 29.04.2024 Punctaj obținut la proba interviu a concursului pentru ocuparea funcției publice de executie – inspector clasa I grad profesional asistent – compartimentul buget-finante Vizualizare
 • Tabel din 29.04.2024 Punctaj obținut la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice de executie – inspector clasa I grad profesional asistent-compartimentul buget-finante Vizualizare
 • Anunt nr. 1084 din 29.03.2024 privind concurs Inspector clasa I grad profesional asistent compartiment buget-finante contabilitate Vizualizare
 • Punctaj final la concursul pentru postul Consilier achiziții publice (Adaugat la data 14.03.2024) Vizualizare
 • Punctajul obținut la interviu concurs pentru postul consilier achiziții publice (Adaugat la data 14.03.2024) Vizualizare
 • Punctaj proba scrisa pentru functia consilier achiziții publice (Adaugat la data 14.03.2024) Vizualizare
 • Barem varianta 2 lucrarea scrisă la concursul pentru ocuparea functiei de consilier achiziții publice (Adaugat la data 14.03.2024) Vizualizare
 • Tabel rezultate verificare eligibilitate dosare concurs consilier achizitii publice – nr. 833 din 08.03.2024 Vizualizare
 • Anunt nr. 500 din 09.02.2024 privind concurs Consilier achizitii publice clasa I grad profesional principal compartiment achizitii publice Vizualizare
  • Dispoziția nr. 44 din 09.02.2024 privind constituirea comisiei de concurs consilier achizitii publice clasa I grad profesional principal compartiment achizitii publice Vizualizare
 • Rezultatul concursului organizat pentru functia de asistent medical comunitar (Adaugat la data 19.10.2022) Vizualizare
 • Tabel din 13.10.2022 privind selectie dosare concurs asistent medical comunitar (Adaugat la data 13.10.2022) Vizualizare
 • Dispozitia nr. 221 din 22.09.2022 – anunt organizare concurs asistent medical comunitar (Adaugat la data 27.09.2022) Vizualizare
 • Borderou din 06.06.2022 privind notare proba scrisa Inspector clasa I grad profesional debutant Compartiment contabilitate impozite si taxe Vizualizare
 • Borderou din 06.06.2022 privind notare proba interviu Inspector clasa I grad profesional debutant Compartiment contabilitate impozite si taxe Vizualizare
 • Proces verbal selecție dosare concurs inspector clasa I grad profesional debutant Compartiment contabilitate impozite si taxe (Adaugat la data 26.05.2022) Vizualizare
 • Anunt nr. 1654 din 06.05.2022 organizare concurs inspector clasa I grad profesional debutant Compartiment contabilitate impozite si taxe  Vizualizare
  • Anexa 1 la Dispoziția nr.150 din 05 mai 2022 – documente, bibliografia si tematica concurs inspector clasa I grad profesional debutant Vizualizare
– Raport final nr. 449 din 18.02.2021 al concursului organizat pentru functii publice: click aici
– Rezultatele finale nr. 448 din 18.02.2021 al concursului organizat pentru functii publiceclick aici
– Rezultatele la interviu nr. 447 din 18.02.2021 al concursului organizat pentru functii publiceclick aici
– Proces verbal nr. 414 din 15.02.2021 privind desfasurarea probei scrise pentru ocuparea functiilor publice: click aici
– Rezultatul probei scrise nr. 413 din 15.02.2021 pentru ocuparea functiilor publice: click aici
– Borderou nr. 410 din 15.02.2021 privind notarea scrisa pentru ocuparea functiilor publice: click aici
– Tabele nr. 372 – 374 din 10.02.2021 – rezultate selectie dosare concurs: click aici
– Proces verbal nr. 371 din 10.02.2021 – selectie dosare concurs: click aici
 
Formular de inscriere la concurs functii publice (Adaugat la data 26.01.2021) Vizualizare

Model adeverinta pentru perioada lucrata pentru ocupare funcții publice (Adaugat la data 22.01.2021) Vizualizare

 Anunt nr. 123 din 15.01.2021 concurs ocupare functii publice Vizualizaresi Dispozitia nr. 05 din 15.01.2021 constituire comisii de concurs Vizualizare
 Dispozitia nr. 192 din 26.11.2019: click aici si Anunt nr. 4043 din 22.11.2019 – anexa la dispozitia nr. 192 din 26.11.2019: click aici

– Rezultalele finale ale selectiei dosarelor Asistenti medicali comunitari 12.09.2019: click aici
– Rezultate selectie dosare Asistenti medicali comunitari 05.09.2019: click aici

– Adresa nr. 5735 din 07.08.2019 Ministerul Sanatatii privind anuntul de recrutarea si selectia asistent medical comunitar Vizualizare


A N U N Ţ Nr. 605 / 20.02.2018  Primăria comunei Săceni, judeţul Teleorman, organizează concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant in cadrul compartimentului contabilitate, impozite si taxe cadrul aparatului de specialitate al primarului: click aici

Dispozitia nr. 47 din 20.02.2018 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant in cadrul compartimentului contabilitate, impozite si taxe, prevazuta in statul de functii, constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor si aprobarea bibliografiei: click aici


A N U N Ţ  Nr.1146 / 13.04.2017  Primăria comunei Săceni, judeţul Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant în cadrul compartimentului cadastru din aparatul de specialitate al primarului.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele :

Condiţii generale :
a) cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi ;
c) are capacitate deplină de exerciţiu ;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate ;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: ingineria resurselor vegetale și animale, inginerie geodezică;
f) deține cunoştinţe operare calculator word, excel,power point, programe informatice, acces internet – nivel mediu;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice ;
h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
i) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

 Condiţiile de studii : o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: ingineria resurselor vegetale și animale, inginerie geodezică. 

Condiţiile specifice : cunoştinţe operare calculator word, excel,power point, programe informatice ,acces internet – nivel mediu ;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor. 
Concursul se va desfăşura în 3 etape:
 • selecţia dosarelor ;
 •  proba scrisă ;
 •  interviul . 

Proba scrisă este programată a se desfăşura la data de 15.05.2017, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Săceni iar interviul la data de 17.05.2017, ora 1000 în aceeaşi instituție.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Săceni în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a, respectiv până la data de 04.05.2017.

Dosarele de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din H.G.R. nr. 611 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia se afişează la sediul Primăriei Comunei Săceni, judeţul Teleorman.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Săceni, tel.0247337402, sau e-mail: saceni_tr@yahoo.com.

P R I M A R , Ing. VIȘĂNOIU MARIN

In conformitate cu prevederile legii nr 188/1999 rerepublicata, Primaria comunei Saceni, Judetul Teleorman organizeaza la sediul sau situat in com. Saceni, Sat Saceni, examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut de inspector cl. I grad profesional principal, pentru o functie publica ocupata pe perioada nedereminata in cadrul compartimentului achizitii publice: click aici

Dispozitia nr. 147 din 30.05.2016 si Bibliografia privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior,in cadrul compartimentului buget – finante, impozite si taxe locale, contabilitate si casierie, prevazuta in statul de functii pentru anul 2016, aprobarea bibliografiei, constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor.
 
 Primaria comunei Saceni, judetul Teleorman, organizeaza la sediul sau in ziua de 29 iunie 2016 orele 10:00 – proba scrisa si in ziua de 04 iulie 2016 orele 10:00 – interviul, concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior, in cadrul compartimentului buget – finante, impozite si taxe locale, contabilitate si casierie, prevazuta in statul de functii pentru anul 2016click aici

ANUNT nr. 2276 din 31 iulie 2014 Primaria comunei Saceni, judetul Teleorman, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011, organizeaza la sediul sau in ziua de 17 septembrie 2014 orele 10:00, concursul pentru ocuparea functiei contractuale de sofer treapta de salarizare II, pentru microbuz transport elevi, pe perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului Administrativ.
 Conditii pentru participare la concurs si ocuparea postului:
a) cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
1) studii generale, minim;
g) detine perrnis deconducere categoriile B si D;
h) detine atestat de transport persoane – Certificat de pregatire profesionala
i) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea vreunei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de computie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, eu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
 Pentru inscrierea la concurs candidatii care indeplinesc conditiile de mai sus vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata Primarului comunei Saceni;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
d) copiile documentelor care sa ateste detinerea perrnisului de conducere categoriile B si D;
e) copia atestatului de transport persoane – Certificat de pregatire profesionala
f) copia carnetului de munca, conforma eu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie;
g) cazierul judiciar ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata eu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
i) curriculum vitae.
Actele prevazute la pct.b. c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
 Persoanele interesate vor depune dosarul de inscriere la concurs la Primaria comunei Saceni – Compartimentul Resurse Umane si Asistenta Sociala, incepand cu data de 01 august 2014 pana la data de 18 august 2014 inclusiv, intre orele 08.00 – 16.00.
 Concursul se va desfasura in data de 17 septembrie 2014 orele 10.00 si va consta intr-o proba scrisa si o proba practica, Candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult 48 ore de la afisarea rezultatelor fiecarei probe.
 Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina cel putin 50 de puncte la fiecare dintre cele doua probe. Se considera admis la concurs, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acest post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar.
In ziua concursului, candidatii vor avea asupralor actul de identitate.
 Pentru relatii suplimentare, solicitantii se pot adresa la secretarul comunei Saceni sau la tel. 0247/337402 sau clic aici.