Formulare tip (cu mentioanrea timpului necesar completarii)

1. Anexa nr. 5 – Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.

  2. Anexa nr. 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.

   3. Anexa nr. 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003 pdf. si docx.
      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si docx.

       6. Alte formulare

       • FORMULAR DE ÎNREGISTRARE în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) pentru colectarea și epurarea apelor uzate (Adaugat la data 07.11.2022) Vizualizare

       Inscriere concurs:

       Formulare tipizate
       • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice.
       • ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice.
       • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice.
       • ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice.
       • ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport – persoane fizice/juridice.
       • ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone – persoane fizice/juridice.
       • ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa – persoane fizice/juridice.
       • ANEXA 08 Decizie de impunere – persoane fizice.
       • ANEXA 09 Decizie de impunere – persoane juridice.
       • ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane fizice.
       • ANEXA 11 Certificat fiscal – persoane fizice.
       • ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane juridice.
       • ANEXA 13 Certificat fiscal – persoane juridice.
       • ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.
       • ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.