Achizitii publice

Anunt nr. 1058 din 11.04.2019 privind organizare licitatie publica deschisa pentru inchirierea suprafetei de 52.8164 ha pasune si Dispozitia nr. 32 din 11.04.2019 si anexa privind organizare licitatie publica deschisa pentru inchirierea suprafetei de 52.8164 ha pasune Vizualizare Vizualizare


A N U N T din 08.05.2015

      „Primăria comunei SĂCENI, organizează la data de 28.05.2015, ora 10:00, la sediul său, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 407,5732 ha păşune ce aparţine domeniului privat al comunei SĂCENI, judeţul Teleorman. 

  Documentatia de participare la licitatie se poate obtine de la sediul Primariei Săceni sau click aici

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei comunei SĂCENI, sau la telefon/fax 0247337402.” sau click aici.

– H.C.L. privind reglementarea modului de administrare a suprafetei de 407,5732 ha. păşune disponibilă ce apartine domeniului privat al comunei Săceni; CAIET DE SARCINI privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a suprafeţei de 407,5732 ha păşune ce aparţine domeniului privat al comunei Săceni, judeţul Teleorman; REGULAMENT DE PĂSUNAT pe teritoriul administrativ al comunei Săceni, jud. Teleorman: click aici