Dezbateri publice

  • Anunt nr. 02 din 03.01.2022 privind intitiere procedura de consultare publica a Proiectului de buget pe anul 2023 Vizualizare