Cod etic/deontologic/de conduită

  • Dispozitia nr. 87 din 26.05.2021 privind aprobarea Codului de conduita etica si profesionala a functionariilor publici din cadrul Primariei comunei Saceni  Vizualizare
  • Dispozitie nr. 42 din 15.05.2019 privind aprobarea Codului etic si de integritate a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei Comunei Saceni Vizualizare