Plan urbanistic general

  • HCL nr. 06 din 22.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru actualizare PUG Vizualizare
  • HCL nr. 35 din 15.12.2023 privind prelungirea valabilitatii PUG Vizualizare
  • HCL nr. 28 din 24.10.2023 – aprobarea demersurilor – initiere actualizare PUG Vizualizare